De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.Volg ons ook op: 
Bekijk nieuws archief
NDO TRAINSTERSOPLEIDING AFGEROND 23-1-2019
Het was de bedoeling om met acht cursisten te starten met de train(st)ersopleiidng najaar 2018. Omdat op het laatste moment de cursusdata wijzigden, bleven vier deelnemers over. In de maanden oktober, november en december 2018 hebben zij de opleiding gevolgd. Zondag 20 januari jl. was het examen gepland. Na met goed gevolg afleggen van het schriftelijk/mondeling theorie-examen en de praktijkeopdracht mochten zij hun diploma in ontvangst nemen.

Van harte gefeliciteerd!